top of page

 

Οι ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΑΠΟΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ 

της ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

από ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΠΡΕΒΕΖΑΝΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ

 

 

Οι τρεις πλευρές που εμφανίζονται να διαμορφώνουν το τρίγωνο της κλιματικής αλλαγής και να είναι οι καθοριστικοί παράγοντες αποσταθεροποίησης στην εξίσωση της παγκόσμιας ασφάλειας είναι:

Α)      Ενέργεια

Β)      Καύσιμα[3] και

Γ)      Επισιτιστική κρίση[4]

Εαν  υποβαθμιστούν οι παραπάνω λόγοι τότε «η κλιματική αλλαγή θα έχει σοβαρές επιπτώσεις για τη διεθνή ασφάλεια και σταθερότητα, πολύ μεγαλύτερες από εκείνες της οργανωμένης τρομοκρατίας[5].»

 

Η ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΔΙΕΘΝΗ ΣΚΗΝΗ

 

Το ΝΑΤΟ[6] και η καταπολέμηση της τρομοκρατίας

Από τότε που επιβατηγά αεροπλάνα καθοδηγήθηκαν σκοπίμως επάνω στους δίδυμους πύργους του Κέντρου Παγκοσμίου Εμπορίου στη Νέα Υόρκη και στο Πεντάγωνο στην Ουάσιγκτον στις 11 Σεπτεμβρίου 2001, οι συζητήσεις για την τρομοκρατία και οι τρόποι για να αντιμετωπιστεί κατέχει εξέχουσα στην ατζέντα του ΝΑΤΟ.

 

Μια ημέρα μετά τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου, η Συμμαχία του ΝΑΤΟ, επικαλέστηκε το Άρθρο 5[7] της Συνθήκης της Ουάσινγκτον, του ιδρυτικού χάρτη της Συμμαχίας., που αφορά τον όρο της συλλογικής άμυνας και ασφάλειας.

 

«Το ΝΑΤΟ και η Ρωσία σφυρηλατούν έναν αυξανόμενα αποτελεσματικό συνεταιρισμό, αντιδρώντας στην τρομοκρατική απειλή[8].»

 

 Α. Καταπολέμηση Τρομοκρατίας σε πλαίσιο ΟΗΕ[9]:

Από το 1963 ως το 1999, 12 Διεθνείς Συμβάσεις σχετικές με την καταπολέμηση τρομοκρατικών ενεργειών είχαν διαμορφωθεί και υιοθετηθεί στο πλαίσιο του ΟΗΕ και των τριών ειδικευμένων Οργανισμών του. Μετά την 11η Σεπτεμβρίου 2001, η προσπάθεια καταπολέμησης της τρομοκρατίας και η ανάγκη εφαρμογής των ρυθμίσεων των προαναφερθεισών Συμβάσεων, μέσω κατάλληλων μέτρων, θεωρήθηκε από τη Διεθνή Κοινότητα, πολιτική προτεραιότητα για την εδραίωση της ασφάλειας σε παγκόσμιο επίπεδο.

 

Το Συμβούλιο Ασφαλείας (ΣΑ) τα τελευταία χρόνια υιοθέτησε μία σειρά δεσμευτικών Αποφάσεων σχετικά με την τρομοκρατία, αρχίζοντας από την Απόφαση 1373/2001, η οποία και θεωρείται το βασικό κείμενο του ΟΗΕ για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας.

Το ΣΑ, έχει υιοθετήσει σειρά άλλων καταδικαστικών Αποφάσεων, συχνά με αφορμή νεότερες τρομοκρατικές επιθέσεις, ενώ προσπάθειες καταβάλλονται για την σύνταξη μιας συνολικής Σύμβασης κατά της τρομοκρατίας (comprehensive convention)[10] και υπάρχει ομοφωνία με τη Στρατηγική των Ηνωμένων Εθνών για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας.

Από τις πρώτες χώρες που υιοθέτησαν, τον Σεπτέμβριο 2005, τη Διεθνή Σύμβαση για την καταπολέμηση της Πυρηνικής Τρομοκρατίας, από Κράτη-Μέλη του ΟΗΕ ήταν και η Ελλάδα.

 

Β. Καταπολέμηση τρομοκρατίας στο πλαίσιο της ΕΕ:

Την 21η Σεπτεμβρίου 2001, στο Έκτακτο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο που έγινε στο πλαίσιο Διεθνών Συμβάσεων και Αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας, η ΕΕ, έχει υιοθετήσει σειρά Κοινών Θέσεων, Αποφάσεων και σχετικών Κανονισμών, που αναφέρονται στην υιοθέτηση μέτρων (πρόληψη και καταστολή),για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Τα μέτρα αφορούν τόσον τις τρομοκρατικές πράξεις καθαυτές, όσο και τα αίτια τους, όπως π.χ. τα προβλήματα ανάπτυξης, ανεργίας και θρησκευτικού φονταμενταλισμού.

 

Γ. Ελληνικές Θέσεις[11]:

Η Ελλάδα καταδικάζοντας απερίφραστα όλες τις τρομοκρατικές ενέργειες ως εγκληματικές και αδικαιολόγητες πράξεις ανεξάρτητα από τα κίνητρα και τις μορφές τους, συντάσσεται σε διεθνές επίπεδο υπό την ηγεσία των Ηνωμένων Εθνών και συνεργάζεται στενά με τα Κράτη-Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την καταπολέμηση της και υποστηρίζει, την προσπάθεια της διεθνούς κοινότητας για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας σε επίπεδο και άλλων Διεθνών Οργανισμών (ΟΑΣΕ, Συμβούλιο της Ευρώπης, κλπ.), που δραστηριοποιούνται στο θέμα αυτό.

 

Η Ελλάδα έχει επικυρώσει και τις 12 Διεθνείς Συμβάσεις κατά της τρομοκρατίας, ενώ έχει υπογράψει τη Διεθνή Σύμβαση για την Καταπολέμηση της Πυρηνικής Τρομοκρατίας ενώ έχει κάνει τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις νομικές/διοικητικές για την πρόληψη τρομοκρατικών επιθέσεων όσο και για την αντιμετώπισή τους. Επίσης, λαμβάνει μέτρα για τον συνοριακό έλεγχο και τον εντοπισμό πλαστών εγγράφων αλλά και την καταπολέμηση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και του ξεπλύματος χρήματος.

Η χώρα μας θεωρεί ότι είναι σημαντικό, στην λήψη και εφαρμογή αντιτρομοκρατικών μέτρων, να αντιμετωπισθεί το ζήτημα με συντονισμένη δράση και, προπαντός, με τρόπο, ο οποίος διασφαλίζει το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών.

 

                                                                                                                          ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΠΡΕΒΕΖΑΝΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ

 

[1] Πρωτόκολλο του Κιότο: Το 1994, ήταν ήδη παραδεκτό ότι οι αρχικές δεσμεύσεις βάσει της Σύμβασης –πλαίσιο δεν επρόκειτο να επαρκέσουν για να αναχαιτιστεί η παγκόσμια αύξηση των εκπομπών αερίων του φαινόμενου του θερμοκηπίου. Στις 11 Δεκεμβρίου 1997, οι κυβερνήσεις προχώρησαν ένα βήμα περισσότερο, εγκρίνοντας πρωτόκολλο της Σύμβασης –πλαίσιο στην ιαπωνική πόλη του Κιότο.

 

[2] Το Διεθνές Κίνημα Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου, που ονομάζεται χάριν συντομίας Ερυθρός Σταυρός, αποτελεί ανθρωπιστικό κίνημα και περιλαμβάνει σήμερα ένα πλήθος οργανώσεων με κοινούς σκοπούς. Το απαρτίζουν η Διεθνής Επιτροπή Ερυθρού Σταυρού, η Διεθνής Ομοσπονδία Συλλόγων Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου και 175 Εθνικοί Σύλλογοι Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου. http://el.wikipedia.org

 

[3] Η μαζική στροφή στην παραγωγή βιοκαυσίμων στέρησε πολύτιμες γαίες από την καλλιέργεια τροφίμων και συνέβαλε έτσι σημαντικά στην αλματώδη αύξηση της τιμής τους.

 

[4] Η αύξηση των τιμών των τροφίμων απειλεί εκατοντάδες εκατομμύρια ανθρώπων που ζουν με λιγότερο από ένα ευρώ την ημέρα Τα σύνορα δεν θα σταματήσουν τους πεινασμένους και η πίεση στο διεθνές status quo θα καταστεί ασφυκτική, αν δεν αντιστραφεί η εξέλιξη που διαφαίνεται.

 

[5] ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗ,  ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΙ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ -ΟΜΙΛΙΑ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΥ ΠΑΝΔΟΙΚΟ, ΚΕΡΚΥΡΑ    05/09/2007

http://www.pakoe.gr/profile_gr/Sunedria-Omilies/Omilia_Synedrio_PANDOIKO_05-09-2007.doc

 

[6] Christopher Bennett: Η καταπολέμηση της τρομοκρατίας Από το Δελτίο του ΝΑΤΟ, που τιτλοφορείται Η καταπολέμηση της τρομοκρατίας http://www.nato.int/docu/review/2005/issue3/greek/foreword.html

 

[7] Το Άρθρο 5 της Συνθήκης της Ουάσινγκτον, του ιδρυτικού χάρτη της Συμμαχίας., αφορά τον όρο της συλλογικής άμυνας και ασφάλειας των μελών του και λέει.

«Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν ότι μια ένοπλη επίθεση ενάντια σε ένα ή σε περισσότερα από αυτά στην Ευρώπη ή τη Βόρεια Αμερική θα θεωρηθεί ως μια επίθεση όλων τους και συνεπώς συμφωνούν ότι, εάν συμβεί μια τέτοια ένοπλη επίθεση, κάθε ένα από αυτά, στην άσκηση του δικαιώματος της μεμονωμένης ή συλλογικής αυτοάμυνας που αναγνωρίζεται από το άρθρο 51 του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, θα βοηθήσουν το Συμβαλλόμενο Μέρος ή τα Συμβαλλόμενα Μέρη που δέχθηκαν την επίθεση με το να λάβουν αμέσως, χωριστά και σε συντονισμό με τα άλλα Συμβαλλόμενα Μέρη, τέτοια δράση όπως αυτή κρίνεται απαραίτητη, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης ένοπλης δύναμης, για να αποκατασταθεί και να διατηρηθεί η ασφάλεια του Βόρειου Ατλαντικού χώρου. Οποιαδήποτε τέτοια ένοπλη επίθεση και όλα τα μέτρα που λαμβάνονται εξ αιτίας αυτής θα αναφερθούν αμέσως στο Συμβούλιο Ασφαλείας. Τα μέτρα αυτά θα σταματήσουν όταν το Συμβούλιο Ασφαλείας λάβει τα απαραίτητα μέτρα να την αποκατάσταση και τη διατήρηση της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας.» http://www.nato.int/docu/review/2006/issue2/greek/art1.html

 

[8] Andrei Kelin, Διευθυντής στο ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών, από το Δελτίο του ΝΑΤΟ: Η καταπολέμηση της τρομοκρατίας

 

[9]  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΗΕ & ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ & ΔΙΑΣΚΕΨΕΩΝ- ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ Η Ελλάδα στον κόσμο

http://www.mfa.gr/www.mfa.gr/el-GR/Policy/Multilateral+Diplomacy/International+Issues/Terrorism/

 

[10] στο πλαίσιο της 6ης Επιτροπής της Γενικής Συνέλευσης Σ.Α. του 2006

 

[11] Η Ελλάδα στον κόσμο: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

Ενημέρωση: 28.02.2007Δ1 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΗΕ & ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ & ΔΙΑΣΚΕΨΕΩΝ

http://www.mfa.gr/www.mfa.gr/el-GR/Policy/Multilateral+Diplomacy/International+Issues/Weapons/

 

bottom of page