top of page

Β ι β λ ί α

Πάτα την εικόνα ή τον γλάρο για να διαβάσεις ολόκληρο το λείμενο

 

ΔΩΡΕΑΝ          e-Book

ΔΩΡΕΑΝ          e-Book

ΔΩΡΕΑΝ          e-Book

Σεπτέμβριος 2010
συνΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ο ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ  μηχανισμός
για ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ!
 
Αν κάνουμε μια προσπάθεια να κατατάξουμε την γνώση που έχουμε για την κοινωνία, θα διαπιστώναμε ότι, δεν ταυτίζεται με καμία έννοια αντικειμενικού δεδομένου.

Καταλήγω δε σε αυτό το συμπέρασμα

διότι η κοινωνία διαφέρει από το φυσικό κόσμο αφού μοιάζει περισσότερο με οργανισμό παρά με μηχανή, συνεπώς δεν ακολουθεί φυσικούς κανόνες στην εξέλιξη της.

Επιπλέον, η εξέλιξη της γίνεται με μικρά βήματα και προκύπτει σαν παράπλευρο προϊόν ανάγκης των ανθρώπων, χωρίς κεντρικό σχεδιασμό. ....

Ιούνιος 2008

ΑΣΥΜΜΕΤΡΗ ΑΠΕΙΛΗ

Ο εχθρός μέσα στο σπίτι μας

 

 

Νέο «είδος πολέμου»  στην εποχή μας με:

Θέατρο επιχειρήσεων: Παγκόσμιο

Πεδίο της μάχης: Παντού

Εχθρός: Αόρατος

Στόχος: Ανυποψίαστος

Συνέχεια: Άγνωστη

Αξία της ανθρώπινης ζωής: Μηδαμινή

 

Μετά την κατάργηση του διπολισμού και το τέλος του ψυχρού πολέμου, παρά τις αρχικές προβλέψεις για μακρά περίοδο ειρήνης, στη νέα χιλιετία βρεθήκαμε αντιμέτωποι με νέους κινδύνους για την ασφάλεια......

Φεβρουάριος 2009

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η υψηλή στρατηγική της Ελλάδας

 

 

Στις απαρχές της νέας χιλιετίας, είναι αναγκαίο να μετασχηματιστεί η εξωτερική πολιτική της Ελλάδος σε ένα λειτουργικό εργαλείο συνεργασία;ς για την προώθηση των συμφερόντων με διάρκεια.

Η Ελλάδα, ως μέλος της E.E. και συνάμα χώρα της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, βασικοί στόχοι και προτεραιότητες της εξωτερικής της πολιτικής, πρέπει να είναι η ενεργή συμμετοχη της, στην προώθηση των αρχών της ειρήνης, της σταθερότητας και της συνεργασίας και ανθρωπίνων δικαιωμάτων,  στα Βαλκάνια και στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.

 
Ioύνιος 2011

Η Πολιτική Προστασία κάτω από την οπτική των δημόσιων πολιτικών.

Το παράδειγμα της Ελλάδας

 

«Η διαχείριση κινδύνων και κρίσεων τα επόμενα χρόνια θα αποτελέσει ένα σημαντικό ποιοτικό δείκτη ανάπτυξης των σύγχρονων κοινωνιών, με τεράστιες πολιτικές και κοινωνικές επιπτώσεις. Θα είναι ένα από τα στοιχεία που ο πολίτης θα συνεκτιμά όταν καλείται να εκλέξει τους ηγέτες του. Η ανάπτυξη του τρίτου τομέα (Μ.Κ.Ο.) θα είναι επίσης ένα κριτήριο αξιολόγησης. Η νέα διαχείριση  θα αποτελέσει το βασικό πυρήνα ενός νέου πολιτισμού των κοινωνιών διακινδύνευσης στον αβέβαιο σημερινό κόσμο μας.»

 

 

ΔΩΡΕΑΝ          e-Book

Σεπτέμβριος 2006

 

 
 
Ένα κυρίαρχο κράτος-έθνος, μέσα από την νέα πολιτική εξέλιξη μιας οικουμενικής διακυβέρνησης, οφείλει σήμερα να εκφράζει την λαϊκή βούληση, όσο ποτέ άλλοτε στο παρελθόν. Με την βοήθεια και των νέων ψηφιακών μέσων, η πνευματική και πολιτική ηγεσία της Ελλάδας, υιοθετώντας την ιδανική ισονομία της Αθηναϊκής δημοκρατίας, είναι υποχρεωμένη να επαναπροσδιορίσει τις έννοιες ΕΥΘΥΝΗ, ΑΡΧΗ, ΑΞΊΑ, ΗΘΙΚΗ και για να μην υπάρξουν απρόβλεπτες εντάσεις πρέπει να διαφυλαχτούν απαραίτητα η αυτονομία και η ελευθερία των πολιτών, μέσα από νέα, αξιακά, ηθικά, κοινωνικά πρότυπα....
 
 

Οκτώβριος 2015

Επαναδημοσίευση ως

Δημοκρατία  της Παγκοσμιοποίησης

Aπό την Αθηναϊκή Δημοκρατία

στην Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

 

 

 

 

 

 

ΔΩΡΕΑΝ          e-Book

bottom of page