top of page

Η Παγκόσμια Διακήρυξη Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Μέρος Β

από ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΠΡΕΒΕΖΑΝΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ

 

Φέτος, η Διακήρυξη κλείνει τα 60 χρόνια της. Στις 10 Δεκεμβρίου, Ημέρα των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ο Γενικός Γραμματέας προώθησε μια εκστρατεία ενός χρόνου στην οποία όλα τα μέλη της οικογένειας των Ηνωμένων Εθνών συμμετέχουν στα 60α γενέθλια της Οικουμενικής Διακήρυξης των Ανθρώπινων Δικαιωμάτων (UDHR) την Ημέρα των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 2008(Human Rights Day 2008).

 

Η Διακήρυξη συνεχίζει να διατηρεί το παγκόσμιο ρεκόρ ως το πιο μεταφρασμένο έγγραφο. Με περισσότερες από 360 μεταφρασμένες εκδόσεις για αρωγούς, οι οργανώσεις των Ηνωμένων Εθνών σε όλη την υδρόγειο θα χρησιμοποιήσουν το έτος αυτό για να εστιάσουν στο να μάθουν παντού όλοι οι άνθρωποι τα δικαιώματά τους.

 

Για το 2008, το σύνθημα της Διακήρυξης είναι, «Αξιοπρέπεια και Δικαιοσύνη για όλους μας», που ενισχύει το όραμα της Οικουμενικής Διακήρυξης των Ανθρώπινων Δικαιωμάτων ως δέσμευση για την καθολική αξιοπρέπεια και τη δικαιοσύνη. Δεν είναι πολυτέλεια ή μια λίστα επιθυμιών.

Η Διακήρυξη και οι αξίες της, η έμφυτη ανθρώπινη αξιοπρέπεια, η μη - διάκριση, η ισότητα, η δικαιοσύνη και η καθολικότητα, ισχύουν για τον καθένα, παντού και πάντα. Η Διακήρυξη είναι καθολική και μας αφορά όλους.

 

Από την υιοθέτησή της το 1948, η Διακήρυξη ήταν και συνεχίζει να είναι πηγή έμπνευσης για τις εθνικές και διεθνείς προσπάθειες να προωθηθούν και να προστατευθούν τα ανθρώπινα δικαιώματα και οι θεμελιώδεις ελευθερίες.

«Απαραίτητο στοιχείο για την προστασία των ανθρώπινων δικαιωμάτων είναι μια διαδεδομένη γνώση και κατανόηση μεταξύ των ανθρώπων για το ποια είναι τα δικαιώματά τους είναι και πώς μπορούν να τα υπερασπιστούν. Η Διακήρυξη είναι τώρα διαθέσιμη σε πάνω από 360 γλώσσες και είναι το πιο μεταφρασμένο έγγραφο στον κόσμο - μια διαθήκη στην καθολική της φύση και την προσιτότητά της. Για 60 χρόνια αποδίδεται φόρος τιμής στο εξαιρετικό όραμα των αρχικών συντακτών της Διακήρυξης και στους πολλούς υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε όλο τον κόσμο, οι οποίοι έχουν αγωνιστεί να κάνουν το όραμά τους πραγματικότητα. Η Διακήρυξη ανήκει σε κάθε έναν από μας – διαβάστε τη, μάθετέ τη, προωθήστε τη και διεκδικήστε τη ως δική σας».[1]

 

Η δράση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

 

Πραγματοποιούνται εκστρατείες εκπαίδευσης, οι οποίες έχουν ως στόχο την αδιάκοπη ενημέρωση του παγκόσμιου κοινού για τα αναφαίρετα δικαιώματά του, ενώ τα πολυάριθμα εθνικά δικαστικά και ποινικά συστήματα έχουν ενισχυθεί με τα επιμορφωτικά προγράμματα και τις τεχνικές συμβουλές των Ηνωμένων Εθνών .

 

Οι μηχανισμοί με τους οποίους τα Ηνωμένα Έθνη ελέγχουν τη συμμόρφωση με τα «συμβόλαια» που εξασφαλίζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα έχουν αποκτήσει μια αξιοπρόσεκτη συνεκτικότητα και αποδοχή μεταξύ των κρατών μελών. Ο υψηλός Επίτροπος Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα εργάζεται για να συντονίσει και να ενδυναμώσει όσο το περισσότερο την προσπάθεια των Ηνωμένων Εθνών για την προστασία και την προώθηση όλων των ανθρώπινων δικαιωμάτων όλων των προσώπων σε όλο τον κόσμο.

 

 

 

 

 

 

 

 

\

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

 

Αρχικά, οι άνθρωποι είχαν δικαιώµατα απλώς και µόνο επειδή αποτελούσαν µέλη µιας οµάδας, όπως η οικογένεια. Το

 539 π.Χ., Ο Κύλινδρος του Κύρου, µια πήλινη πινακίδα που περιέχει αυτές τις εξαγγελίες, θεωρείται η πρώτη διακήρυξη ανθρωπίνων δικαιωµάτων στην ιστορία. Αυτό συνέβη  όταν εντελώς αναπάντεχα.ο Κύρος ο Μέγας, αφού κατέκτησε τη Βαβυλώνα,  ελευθέρωσε όλους τους σκλάβους, έτσι ώστε να επιστρέψουν στα σπίτια τους. Ακόµα, διακήρυξε ότι οι άνθρωποι έχουν το δικαίωµα να επιλέξουν τη δική τους θρησκεία.

Η ιδέα των ανθρωπίνων δικαιωµάτων γρήγορα εξαπλώθηκε στην Ινδία, στην Ελλάδα και τελικά, στη Ρώµη.

Οι πιο σηµαντικές εξελίξεις από τότε περιέλαβαν:

1215: Τη Μάγκνα Κάρτα – η οποία καθιέρωσε νέα δικαιώµατα και κατέστησε το βασιλιά υποτελή στο νόµο.

1628: Η Αναφορά Δικαιώµατος – το οποίο προέβαλε τα δικαιώµατα και τις ελευθερίες του λαού.

1776: Η Διακήρυξη Ανεξαρτησίας των Ηνωµένων Πολιτειών – η οποία διακήρυξε το δικαίωµα στη ζωή, στην ελευθερία και στην επιδίωξη της ευτυχίας.

1789: Η Διακήρυξη των Δικαιωµάτων του Ανθρώπου και του Πολίτη, – έγγραφο της Γαλλίας που καθιέρωσε το ότι όλοι οι πολίτες είναι ίσοι ενώπιον του νόµου.

1948: Η Οικουµενική Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων – το πρώτο καταστατικό που δηλώνει επίσηµα τα τριάντα δικαιώµατα που έχει κάθε ανθρώπινο ον.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • 1. Είµαστε Όλοι Γεννηµένοι Ελεύθεροι και Ίσοι

 •  

 • 2. Μην Κάνεις Διακρίσεις

 •  

 • 3. Το ∆ικαίωµα στη Ζωή

 •  

 • 4. Όχι στη Σκλαβιά

 •  

 • 5. Όχι στα Βασανιστήρια

 •  

 • 6. Έχεις ∆ικαιώµατα σε Οποιοδήποτε Μέρος του Κόσμου και αν Βρίσκεσαι

 •  

 • 7. Είµαστε Όλοι Ίσοι Ενώπιον του Νόµου

 •  

 • 8. Τα Δικαιώµατά σου Προστατεύονται από το Νόµο

 •  

 • 9. Όχι στην Άδικη Κράτηση

 •  

 • 10. Το Δικαίωµα στη Δίκη

 •  

 • 11. Είµαστε Πάντα Αθώοι Μέχρι Αποδείξεως του Εναντίου

 •  

 • 12. Το Δικαίωµα στην Ιδιωτική Ζωή

 •  

 • 13. Ελευθερία Κίνησης

 •  

 • 14. Το Δικαίωµα στο να Αναζητάς Ασφαλή Τόπο να Ζήσεις

 •  

 • 15. Δικαίωμα στην Ιθαγένεια

 •  

 • 16. Γάµος και Οικογένεια

 •  

 • 17. Το Δικαίωµα στα Δικά σου Πράγµατα

 •  

 • 18. Ελευθερία Σκέψης

 •  

 • 19. Ελευθερία Έκφρασης

 •  

 • 20. Το Δικαίωµα στις Δηµόσιες Συγκεντρώσεις

 •  

 • 21. Το Δικαίωµα στη Δηµοκρατία

 •  

 • 22. Κοινωνική Ασφάλιση

 •  

 • 23. ∆ικαιώματα των Εργαζοµένων

 •  

 • 24. Το Δικαίωµα στο Παιχνίδι

 •  

 • 25. Φαγητό και Στέγη για Όλους

 •  

 • 26. Το Δικαίωµα στην Εκπαίδευση

 •  

 • 27. Το Δικαίωμα στη Πνευματική Ιδιοκτησία

 •  

 • 28. Ένας Δίκαιος και Ελεύθερος Κόσµος

 •  

 • 29. Υπευθυνότητα

 •  

 • 30. Κανείς δεν Μπορεί να σου Αφαιρέσει αυτά τα Δικαιώµατα

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[1] http://www.un.org/events/humanrights/2007

http://www.youthforhumanrights.org/el/what-are-human-rights/videos/born-free-and-equal.html

 

bottom of page